W obliczu nieprzewidywalnych zdarzeń, jakimi są kradzież pojazdów lub szkoda całkowita, ubezpieczenie GAP staje się nieocenionym zabezpieczeniem finansowym. Oferując pokrycie różnicy między ceną zakupu a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody, ubezpieczenie to zapewnia właścicielom pojazdów niezbędną ochronę przed znaczącymi stratami finansowymi.

Co To Jest Ubezpieczenie GAP?

Głównym zadaniem ubezpieczenia GAP jest zapewnienie ochrony przed utratą wartości pojazdu, co jest szczególnie ważne w przypadku nowych samochodów. Dzięki temu ubezpieczeniu, w przypadku szkody całkowitej, pokryta zostaje różnica między aktualną wartością rynkową pojazdu a jego wartością fakturową (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy Auto Casco (GAP Auto Casco).

Różne Opcje GAP

  1. GAP Fakturowy: Dla nowo zakupionych pojazdów.
  2. GAP Auto Casco: Dla pojazdów używanych objętych polisą Auto Casco.

Korzyści Ubezpieczenia GAP

  • Ochrona Przed Spadkiem Wartości: Chroni przed utratą wartości przez okres do pięciu lat.
  • Wszechstronność: Obejmuje różne typy pojazdów, w tym samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki, motocykle oraz pojazdy specjalistyczne.
  • Elastyczne Warunki: Możliwość zawarcia polisy do 90 dni od zakupu pojazdu lub w każdym roku polisowym.
  • Gwarancja Bezpieczeństwa Spłaty: W przypadku pojazdów leasingowanych lub kredytowanych.
  • Stała Wysokość Składki: Niezależna od częściowych szkód w trakcie trwania polisy.
  • Możliwość Przeniesienia: Na nowego nabywcę pojazdu.

Jak Działa GAP?

W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, posiadacz polisy GAP otrzymuje wypłatę dwóch odszkodowań: z podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco lub OC sprawcy) oraz z ubezpieczenia GAP. Dzięki temu właściciel pojazdu jest w stanie zakupić pojazd tej samej klasy lub spłacić pozostałe zobowiązanie finansowe.

Rozszerz Swoją Polisę Auto Casco o GAP

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ochronę wartości pojazdu, niektóre zakłady ubezpieczeniowe oferują teraz możliwość wzbogacenia polisy Auto Casco o ubezpieczenie GAP. Dzięki temu wartość pojazdu może być utrzymana przez okres od jednego roku do nawet trzech lat w przypadku szkody całkowitej.

Wybór ubezpieczenia GAP to decyzja o kompleksowym zabezpieczeniu wartości Twojego pojazdu. Oferuje ono nie tylko finansową rekompensatę, ale także spokój ducha w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu GAP aby dostosować je do Twoich potrzeb.