Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest organizacją, która powstała, by z jej zasobów wypłacano odszkodowania osobom, które zostały pokrzywdzone w wypadku samochodowym z winy kierującego pojazdem bez aktualnej polisy OC. Fundusz wypłaca również środki z odszkodowania tym osobom, które poniosły szkodę na skutek zdarzeń, które miały miejsce w gospodarstwie rolnym, a zostały spowodowane przez osobę nieposiadającą policy OC rolnika.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny chroni interesy ubezpieczonych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał po to, by uszczelnić system ubezpieczeń obowiązkowych. Stosuje on narzędzia, które mają na celu ukaranie osób nieubezpieczonych, które zgodnie z obowiązującym prawem, powinny posiadać ubezpieczenie OC. Zawsze wtedy, gdy kierowcy bez ważnej polisy OC na samochodów oraz nieubezpieczeni rolnicy powodują wypadki, wkracza Fundusz.

Fundusz uaktywnia się również wtedy, gdy sprawcy wypadku uciekli z miejsca zdarzenia, a osoba pokrzywdzona nie jest w stanie zidentyfikować sprawcy, jednak w takim przypadku poszkodowany musiałby mieć obrażenia osobowe i przebywać w szpitalu minimum 14 dni żeby zostało mu wypłacone odszkodowanie za uszkodzony pojazd. W przypadku uszkodzenia osoby UFG pokryje szkody bez względu na ilość dni przebywania w szpitalu.  Fundusz wypłaca również środki z odszkodowania wówczas, gdy ubezpieczyciel ogłasza upadłość. Warto jednak pamiętać, że UFG w jasnych i prostych zdarzeniach wypłaca 100% odszkodowania, ale w przypadku polisy na życie – już 50%. Kwota odszkodowania nie może jednak przekroczyć 30tys euro.

Zgłoszenie szkody

Będąc osobą poszkodowaną w zdarzeniu warto pamiętać, że szkodę  można zgłosić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, pod warunkiem, że posiada ono w swoich zasobach polisę podstawową dla OC. Towarzystwo, w którym zgłasza się szkodę, nie może odmówić jej przyjęcia. Pracownicy ubezpieczyciela, likwidatorzy szkód są zobowiązani do uruchomienia wszystkich procedur właściwych dla rodzaju szkody i swoich zasad postępowań w takich przypadkach. Towarzystwo jest również zobowiązane do realizacji pełnego postępowania, które ma na celu określić przebieg zdarzenia oraz ocenić celowość zapłaty odszkodowania.

Inne usługi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Fundusz spełnia także inne zadania. W Ośrodku Informacji Funduszu można na przykład uzyskać certyfikat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Aby go uzyskać, należy wystąpić do Funduszu z wnioskiem. Certyfikat jest wydawany zawsze za okres ostatnich pięciu lat. Znajdzie się w nim liczba wykupionych do tej pory polis oraz ilość potencjalnych szkód i wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań. Ze szkodą dla wnioskodawcy jednak pozostaje fakt, że w certyfikacie nie znajdzie się historia zniżek właściciela pojazdu. Każdy ubezpieczyciel bowiem stosuje tu własny algorytm.