Wypadki i kolizje to codzienność polskich dróg. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia na początku należy sprawdzić, czy nikt nie ucierpiał w jego wyniku i wezwać odpowiednie służby. Inna istotną kwestią jest, oczywiście zabezpieczenie auta. Gdy emocje opadną warto zatroszczyć się o swoje prawa jako osoby poszkodowanej. Dowiedz się w jaki sposób zgłosić szkodę z OC sprawcy i co musisz zrobić by uzyskać odszkodowanie.

Podstawowe informacje na temat OC

Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie OC przypisane jest do samochodu, a nie osoby. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy to właściciel prowadził auto w trakcie wypadku, czy zostało ono pożyczone innej osobie, jego ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć kwotę odszkodowania z OC samochodu. Kolejną istotną sprawą jest fakt, że ubezpieczenie OC obejmuje różne szkody spowodowane w związku z ruchem pojazdów. Są to zarówno szkody rzeczowe, czyli uszkodzenia pojazdu poszkodowanego jak i szkody osobowe, czyli obrażenia doznane przez poszkodowanego.  Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę wszystkim osobom poszkodowanym w wyniku wypadku czy kolizji, dlatego przysługuje ono kierowcy samochodu przeciwnego i poszkodowanym pasażerom obu aut, a także potrąconemu pieszemu lub rowerzyście.

W ramach szkody rzeczowej możemy ubiegać się od sprawcy odszkodowania za zniszczone auto, które może obejmować zwrot kosztów wynajmy auta zastępczego, holowania uszkodzonego pojazdu oraz naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku. Szkody osobowe obejmują zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Obejmują zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także utraconego w wyniku niezdolności do pracy zarobku.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Nie ma obowiązku natychmiastowego zgłoszenia szkody, jednak zawsze należy mieć na uwadze termin przedawnienia roszczeń, który różni się w zależności czy zdarzenie zakwalifikowano jako kolizja czy wypadek. W przypadku niegroźnej stłuczki termin ten wynosi 3 lata od momentu uzyskania informacji o osobie będącej sprawcą. Z kolei w przypadku szkody osobowej poniesionej w wypadku  czas na zgłoszenie aż 20 lat.

Długie zwlekanie ze zgłoszeniem szkody nie jest jednak polecane, a sprawą ta należy zająć się w miarę jak najszybciej jest to możliwe. Co ważne, zgłoszenie szkody spoczywa zawsze na poszkodowanym. W celu dopełnienia formalności należy zgłosić się do właściwego zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest samochód sprawcy lub w przypadku szkód komunikacyjnych skorzystać z BLS i wypełnić oświadczenie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat zdarzenia i jego konsekwencji.  Oświadczenie to należy dołączyć do głównego zgłoszenia szkody w którym umieścić należy również dokładne roszczenia osoby poszkodowanej wraz z opisem uszkodzeń pojazdu lub wykazem poniesionych ran i uszczerbków na zdrowiu. Do wszystkich tych dokumentów należy dołączyć zebrane faktury i paragony potwierdzające wydatki poniesione z tytułu zdarzenia oraz notatki policyjne z miejsca zdarzenia czy dokumentację szpitalną. Dokumentacja ta powinna być jak najbardziej dokładna. Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów ubezpieczyciel ma 30 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia i wypłatę odszkodowania.