Ubezpieczenia komunikacyjne to polisy normowane przez przepisy prawne, związane z posiadaniem pojazdów. W Polsce obowiązkowe jest ubezpieczenie OC, a także szereg dobrowolnych. Podpowiadamy do czego służą poszczególne ubezpieczenia komunikacyjne.

Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

Jest to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne  w naszym kraju, potwierdzone za granicą certyfikatem zwanym Zieloną Kartą. Polisa OC chroni od odpowiedzialności za szkody spowodowane osobom trzecim. Zapewnia ona ochronę nie tylko w razie wypadku lub kolizji, ale także w przypadku zdarzeń, do których doszło w czasie np. garażowania, wsiadania lub wysiadania z pojazdu. Ubezpieczenie to zazwyczaj zapewnia ochronę na okres 12 miesięcy, a jej zakres jest uregulowany prawny.

Ubezpieczenie AC

Najczęściej wybieranym dodatkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest Autocasco. Zapewnia on ochronę przed finansowymi skutkami np. uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu. W przypadku tej polisy ubezpieczyciel może też zapewnić wypłatę odszkodowania w razie działań sił natury albo aktów wandalizmu. Ubezpieczenie można zawrzeć w różnych wariantach.

NNW

NNW to skrót od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to polisa gwarantujące wsparcie finansowe w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia kierowcy albo pasażera pojazdu.

Assistance

Jest to dobrowolna polisa, której posiadacz ma zapewnioną pomoc w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń na drodze. Mogą to być np. stłuczka, kolizja czy też awaria pojazdu. Ubezpieczenie Assistance gwarantuje holowanie pojazdu, czy też pomoc mechanika.

Ubezpieczenia szyb

Osobne, niezależne od AC ubezpieczenie szyb w pojeździe. Naprawa w przypadku szkody będzie z zastosowaniem szyb nieoryginalnych chyba, że taka nie występuje. Niektóre towarzystwa nie raportują tych szkód jako AC ale nie wszystkie. Część towarzystw raportuje szkody jako AC co w konsekwencji będziemy mieć zwyżkę z ubezpieczenia AC w kolejnych latach. Zapytaj swojego doradcę, które towarzystwa nie raportują szkód szybowych do AC.

Ochrona zniżki w OC lub AC

Niektóre towarzystwa posiadają w ofercie ubezpieczenie ochrony zniżki. Oznacza to że w przypadku jednej szkody w roku polisowym nie będziemy mieć zwyżki na kolejny rok ubezpieczeniowy. Działa to tylko na ten konkretnie ubezpieczony pojazd w danym towarzystwie, w którym taką ochronę wykupiliśmy.

Ubezpieczenie GAP

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) oznacza ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to ubezpieczenie od utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub utraty samochodu (kradzieży)